M-omentum

İkinci Yuvanız!

Sadece 2700 €’ya Yurt Dışında Şirket Kurun + Oturma ve Çalışma izni alın.

İngiltere Oturma ve Çalışma İzni

İngiltere’de Oturum İznine Yönelik ‘’Sole Representitive’’ Vizesi

"The Sole Representative of an Overseas Business" vizesi, Birleşik Krallık’ta bir şube veya bir iştirak kurmak isteyen girişimciler için ideal vize tipidir.

Sole Representative- Temsilci Vizesi, Birleşik Krallık dışında faaliyet gösteren bir şirketin üst düzey temsilcisine Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermek amacıyla oturum ve çalışma izni verir. Temsilcinin eşi ve 18 yaşından küçük çocukları kendisiyle birlikte başvuru yaparak İngiltere’ye gidebilir.

Vatandaşlık Nedir?

Vatandaşlık bir devletin üyesi olmaktır. Bir bireyle, bir devlet arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklere dayanan hukuki ilişkidir.

Vatandaşlığın kazanılması, doğum yerine, anne veya babanın tek tek veya birlikte tabiyetine veya daha değişik düzenlemelere bağlı olarak gerçekleşebilir.

Bir ülkenin vatandaşlığına sahip olduğunuzda, ülkeniz için, 18 yaşına bastığınızda oy kullanabilirsiniz.

Ülkeler başka ülke vatandaşlarına kolay kolay vatandaşlık hakkı vermezler. Piyasadaki programlar genel olarak ya oturma iznidir, geçici oturma iznidir, ya da belirli zaman sonra kalıcıya dönebilecek bir oturma iznidir.

İngiltere Oturma ve Çalışma İzni

01 Uygunluğa Sahip Olmak

İngiltere'ye temsilci göndermek isteyen şirket en az Türkiye’deki şirketin 1 senedir faaliyet gösteriyor olması ve finansal raporların yeterli olması koşulu aranmaktadır.

02 Maddi Destek

İngiltere'de şirket temsilcisi kanalıyla yürütülecek faaliyetlerin, maddi açıdan desteklenebileceğinin belirtilmesi.

03 Sole Representative

Sole Representative/Tek Yetkili Temsilci olarak gönderilecek kişinin beceri, deneyim ve bilgiye sahip olması ve üniversite mezunu olması şartı.

04 Majör Hisse Olmalı

Temsilci olarak atanacak kişinin şirket içinde üst düzey bir pozisyonda (ancak çoğunluğuna sahip değil en fazla %49 hisse sahibi olabilir) ve şirket adına karar verme konusunda tam yetkiye sahip olması (majör hisse olmamalı).

05 İngilizce Bilgisi

Birleşik Krallık, şirket temsilci vizesi başvurusu yaparak gelecek kişilerin, en az A1 seviyesinde konuşma ve dinleme yeterliliğinin olması. aranmaktadır.

06 IELT'de Yüksek Puan

IELT dil sınavından yüksek bir puan almak...
Whatsapp Mesaj Gönder